Po traumatycznym uszkodzeniu mózgu zdarza się, że dokonuje on autonaprawy, tworząc nowe komórki nerwowe, by zastąpić uszkodzone.

Naprawa nie dokonuje się jednak wystarczająco szybko, by pozwolić na wyzdrowienie z wyniszczającego stanu, takiego jak stwardnienie boczne zanikowe (znana jako choroba Lou Gehriga czy ALS). Siddharthan Chandran pokazuje nowe techniki wykorzystujące komórki macierzyste, pozwalające uszkodzonemu mózgowi na szybszą odbudowę.

Oglądaj na TED.com