Jak wynika z badań European Brain Council, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w życiu doświadcza choroby mózgu. Grupa ta, zważywszy na zmiany społeczne i cywilizacyjne stale rośnie podobne jak koszty zwązane z opieką i leczeniem osób z chorobami mógu. Jednocześnie brak jest systemowych rozwiązań, które prowadziłyby przynajmniej do zahamowania tendencji epidemiologicznych