Jak wynika z badań European Brain Council, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w życiu doświadcza choroby mózgu. Grupa ta, zważywszy na zmiany społeczne i cywilizacyjne stale rośnie podobne jak koszty zwązane z opieką i leczeniem osób z chorobami mógu. Jednocześnie brak jest systemowych rozwiązań, które prowadziłyby przynajmniej do zahamowania tendencji epidemiologicznych

NIK alarmuje, stan opieki nad osobami z chorobą Alzheimera oraz wsparcia dla rodzin jest katastrofalny. Z raportu opublikowanego w maju 2017 roku wynika że w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej brak jakichkolwiek rozwiązań odpowiadających potrzebom osób z chorobą Alzheimera. W szczególności daje się we znaki brak powszechnych badań przesiewowych wyłaniających osoby podatne na zachorowanie, mechanizmów dających możliwość postawienia szybkiej diagnozy umożliwiającej precyzyjne określenie, z jakim rodzajem otępienia mamy do czynienia i wdrożenia adekwatnego wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji.