Podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Mózgu, 22 lipca 2019, w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta został ogłoszony strategiczny raport Brain Plan dla Polski. Dokument został przygotowany przez Fundację NeuroPozytywni, Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka oraz Uczelnię Łazarskiego przy współpracy wielu ekspertów.

Myśl przewodnia  Światowego Dnia Mózgu, obchodzonego pod patronatem EFNA (European Federation of Neurological Associations) jest zawarta w haśle #brainlifegoals. Podczas obchodów osoby z chorobami mózgu mówiły o swoich marzeniach, celach, planach, które realizują niezależnie od schorzenia, które ich dotknęło.

Myśl ta jest bliska również temu, co przyświeca Brain Planowi. Propozycje rozwiązań zawarte w dokumencie mają zachęcić do szerszego spojrzenia na problem osób z chorobami mózgu. Przy czym , autorzy raportu podkreślają, że ułatwienie dostępu do leczenia i rehabilitacji a zwłaszcza leczenie preparatami najnowszych generacji jest dla państwa opłacalne. Znacząca część osób z chorobami mózgu nie chce rent, zasiłków czy zapomóg. Tak samo ich bliscy tego nie chcą.  Chcą pracować, realizować #brainlifegoals, ale aby mogli to czynić, muszą być szybko i skutecznie leczeni.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i poparcie Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu, Polskiemu Towarzystwu Neurologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Neurologów Dziecięcych, Konsultantowi Krajowemu ds. Psychiatrii oraz licznym organizacjom pozarządowym.

Dokument nie powstałby oczywiście bez sponsorów, niestety nie ma wśród nich naszego Państwa, a szkoda. Mamy jednak nadzieję, iż każdy minister, który będzie zasiadał na ul. Miodowej, weźmie sobie do serca to, iż dostaje propozycję gotowych rozwiązań, które warto zacząć wdrażać.

Fundacja NeuroPozytywni

 

KONSORCJUM PROJEKTU

azarski   DZP-logov2
 NeuroPozytywni claim  EBC-Logo-2013-CMYKv2

 

PARTNERZY

teva  Bayer-2016-Logo 
 Pfizer-logo  merck-1  roche-logo-1
 Biogen Logo Standard-cmyk-002 jsn logo color rgb