„W związku ze skierowaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie priorytetów zdrowotnych w imieniu Fundacji NeuroPozytywni powołanej w celu poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobami mózgu, będącej Stowarzyszonym Partnerem European Federation of Neurological Associations (EFNA), pragniemy przedstawić stanowisko do Projektu rozporządzenia…”

Tak brzmi początek stanowiska, które Fundacja NeuroPozytywni we współpracy z konsorcjum projektu BrainPlan (Kancelarią DZP, Uczelnią Łazarskiego) wystosowała do Ministra Zdrowia. Kierując się wieloletnim doświadczeniem fundacji w obszarze działalności statutowej nakierowanej na poprawę jakości życia osób dotkniętych chorobami mózgu, mając na względzie zapewnienie efektywności oraz kompleksowości przepisów, NeuroPozytywni odnieśli się do §1 pkt 4 Projektu rozporządzenia, który określa jeden z priorytetów zdrowotnych jako: „zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych”.

„Fakt, że przedmiotowy obszar znalazł się w Projekcie rozporządzenia dotyczącego priorytetów zdrowotnych ma fundamentalny charakter. Jest to bardzo istotne działanie regulacyjne pokazujące, że organy państwowe chcą dalej rozwijać system ochrony zdrowia psychicznego. Jednakże w naszej ocenie punkt ten powinien dotyczyć wszystkich pacjentów dotkniętych chorobami mózgu jako całości – zarówno chorób o podłożu psychicznym, jak i tych o podłożu neurologicznym. Podejście fragmentaryczne do zagadnienia zdrowia psychicznego, tj. uwzględniające jedynie zaburzenia psychiczne, nie jest pełne. Efektywna walka z chorobami mózgu powinna być prowadzona w sposób kompleksowy, przy uwzględnieniu krótko i długookresowych wyzwań, przed którymi stoi polski system w obliczu lawinowo rosnącego znaczenia tych chorób.”

Fundacja zaproponowała wprowadzenie następującej zmiany do Projektu rozporządzenia Zmiana brzmienia § 1 pkt 4 na: „kompleksową opiekę nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu uwzględniającą profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację i opiekę środowiskową;”