Fundacja NeuroPozytywni ściśle współpracuje z Europejską Radą Mózgu (European Brain Council), organizacją, która łączy organizacje pacjentów i główne stowarzyszenia związane ze schorzeniami mózgu.

Otrzymaliśmy od nich dokument Prioritising patient safety and public health across Europe post-Brexit, który zawiera szereg zaleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wyrażamy pełne poparcie dla zapisanych w nim postulatów i rekomendacji politycznych. Wielu obywateli naszego kraju wyjechało za granicę i wiemy, jak ważne będą negocjacje dotyczące warunków opieki lekarskiej.

Oświadczenie, które znajduje się w załączeniu, zostało jednomyślnie zatwierdzone przez delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Mózgu (EBC) w dniu 23 listopada. Ponadto oświadczenie zostanie złożone do Ministerstwa Zdrowia w UE, w celu podniesienia świadomości zaleceń wśród szerokiego grona decydentów.

Wyrażamy nadzieję, że te informacje przyczynią się do podjęcia odpowiednich kroków w drodze do zapewnienia odpowiedniego wsparcia pacjentów mieszkającym poza granicami kraju.

Załącznik:

Prioritising patient safety and public health across Europe post- Brexit