Dla mózgu liczy się każda minuta! ...takie jest motto doniosłego dokumentu, który ogłoszony został 22 czerwca 2017 roku w Parlamencie Europejskim a powstał jako wynik projektu badawczego Europejskiej Rady Mózgu (EBC). Cel projektu – odpowiedź na pytanie: jak zoptymalizować badania, leczenie i opiekę w obszarze chorób mózgu, czyli w obszarze, gdzie dla pacjenta najbardziej liczy się czas. Czas oczekiwania na trafną diagnozę i natychmiastowe podjęcie terapii.

 

EBC ilustracja

Europejska Rada Mózgu jest organizacją non-profit zrzeszającą organizacje pacjenckie, główne stowarzyszenia i firmy, dla których centralnym obiektem zainteresowania jest mózg i związane z nim schorzenia. EBC powstała w 2002 roku i od 15 lat walczy o poprawę jakości życia chorych. W tym celu konieczna jest uzmysłowienie wszystkim adresatom, czym jest zdrowy, a czym chory mózg. Może się to udać jedynie poprzez zbliżenie między nauką i społeczeństwem – na poziomie europejskim i w skali poszczególnych krajów. Taka też jest misja Europejskiej Rady Mózgu.