W związku z opublikowanym na stronie Ministerstwa Zdrowia strategicznym dokumentem Polityka Lekowa Państwa, który określa priorytety działań rządu w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022

(dalej jako: „Polityka Lekowa” – termin konsultacji 27 lipca 2018 r.), w imieniu Fundacji NeuroPozytywni z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Fundacja” lub „NeuroPozytywni”), powołanej w celu poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobami mózgu, będącej Stowarzyszonym Partnerem European Federation of Neurological Associations (EFNA), pragniemy przedstawić stanowisko do Polityki Lekowej.

 

Pobierz cały dokument