Fundacja NeuroPozytywni na zaproszenie firmy Merck wzięła udział w konferencji, podczas której został przedstawiony raport: „Kobiety z SM”, sytuacja Polek ze stwardnieniem rozsianym (SM). Raport w języku angielskim zamieszczamy poniżej:

The Socioeconomic impact of multiple sclerosis on women in Europe