W dniach 16-17 kwietnia w Lizbonie odbyła się kolejna edycja prowadzonej przez EBC (European Brain Council) Akademii Narodowych Rad Mózgu. Głównym tematem spotkania były metody pracy i implementacji strategii na rzecz zdrowia mózgu.

Swoje działania zaprezentowały zarówno Polska, jak i Norweska Rada Mózgu. Ci drudzy już w grudniu 2017 roku zakończyli prace nad dokumentem strategii. W ich przypadku ciężar przygotowania propozycji rozwiązań systemowych przyjęła na siebie administracja rządowa. Udział samej NRM miał charakter doradczo-lobbingowy. Norweski Brain Plan wyznacza 4 główne cele: rozwój działań prewencyjnych, zapewniających zdrowie mózgu i odpowiednią jakość życia; opiekę zdrowotną bardziej skupioną na pacjencie i jego bliskich; dobrą opiekę od chwili diagnozy, obejmującej zarówno leczenie, jak i rehabilitację oraz wsparcie badań i innowacji.

Większość narodowych rad mózgu jest obecnie w początkowej fazie prac nad dokumentami strategicznymi. Planowane zakończenie raportu dla Polskiego Brain Planu to koniec roku 2018.