W dniu 01.12.2017 w Warszawie mieliśmy jako Fundacja NeuroPozytywni przyjemność prowadzić warsztaty dla organizacji pacjenckich osób z chorobami mózgu zatytułowane „Jak zostać swoim własnym rzecznikiem”. Warsztaty odbyły się pod egidą i przy współpracy EFNA oraz EBC. Nie byłyby one możliwe bez życzliwości i wsparcia wielu osób. W imieniu własnym oraz uczestników chcielibyśmy podziękować Rzecznikowi Praw Obywatelskich Panu Adamowi Bodnarowi za życzliwość i otwarcie warsztatów „Jak zostać swoim rzecznikiem?”.

Dziękujemy też Wydziałowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego za współpracę oraz panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za patronat. Panu europosłowi Bogdanowi Wencie - za udział oraz bardzo cenne uwagi dotyczące współpracy w zakresie Brain Planu z Parlamentem Europejskim. Panu Tadeuszowi Hawrotowi reprezentującemu Europejską Radę Mózgu, za życzliwość, oraz współpracę z ramienia EBC. Przedstawicielom Biura Rzecznika Praw Pacjenta za wsparcie, a także przedstawicielowi wydziału zdrowia przy wojewodzie mazowieckim za pomoc.
 

 Inspirujący czas z nami na warsztatach spędzili przedstawiciele następujących organizacji:

  • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
  • Fundacja eFkropka
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  • Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonie
  • StwardnienieRozsiane.info
  • Stowarzyszenie z Chorobami Prostaty "GLADIATOR"
  • "Przystanek Alzheimer", Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z AHC ahc-pl

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Materiały z warsztatów do pobrania:

WARSZTAT - prezentacja PDF PPTX
Mózg -Choroby przez Atlasy prof. Nowiński PDF  
Warsztat EFNA Pani Anna Kupiecka PDF  
Warsztaty KRK Prawa pacjenta PDF  
Warsztaty FKS - Tajemnica dobrej kampanii spolecznej PDF  
Warsztaty NeuroPozytywni PDF  
Wrasztaty  prof. Maria Barcikowska - Zrozumiec Mózg PDF  

 

 

Zobacz materiał z warsztatów w serwisie YouTube: 

1 2 3
Wykład prof Wiesława Nowińskiego Warsztaty "Jak zostać swoim własnym rzecznikiem" NeuroPozytywni - warsztaty "Jak zostać swoim własnym rzecznikiem" Bogdan Wenta otwarcie warsztatów "Jak zostać swoim własnym rzecznikiem" Warszawa 01 12 2017
4 5  
Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar.
Wykład prof Barcikowska warsztaty Warszawa 01 02 2017