25 października 2015 roku w Centrum Prasowym PAP odbyło się spotkanie pod tytułem „Choroby mózgu - wyzwanie dla systemu i społeczeństwa. Raport.”
Konferencja była częścią projektu Brain Plan, który realizowany jest przez fundację Neuropozytywni razem z Uczelnią Łazarskiego, kancelarią Domański Zakrzewski Palinka oraz Europejską Radą Mózgu. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z najnowszym raportem domu badawczego Kantar, dotyczącego wiedzy Polaków na temat chorób mózgu.


Obecni byli: prof. Maria Barcikowska - Wiceprezes Polskiej Rady Mózgu, prof. Agata Szulc – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dr. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Urszula Krasowska – Dom Badawczy Kantar, Mecenas Jan Pachocki – kancelaria DZP, Tadeusz Hawrot – Przedstawiciel Europejskiej Rady Mózgu, Izabela Czarnecka - Walicka – Prezes Fundacji NeuroPozytywni oraz Jakub Walicki – Wiceprezes tejże fundacji.

Główne zagadnienia, które zostały podjęte na konferencji dotyczyły przybliżenia problemu chorób mózgu oraz wyjaśnienia, dlaczego ten problem jest tak ważny. Czy mamy do czynienia z epidemią?

Najważniejszym punktem konferencji było przedstawienie wyników raportu badawczego wykonanego przez Kantar Public odnośnie wiedzy Polaków na temat chorób mózgu.
Zapadalność na choroby mózgu gwałtownie rośnie, tymczasem wiedza Polaków o mózgu i jego schorzeniach jest niewielka. Jak wynika z badań Kantar Public, aż 64% Polaków swój poziom wiedzy określa jako zły lub bardzo zły. Co więcej, tylko 7% badanych jest przekonanych, że lekarze pierwszego kontaktu są przygotowani do tego, by diagnozować choroby mózgu.

Przedstawiciel European Brain Council przedstawił problem chorób mózgu z perspektywy europejskiej. Wszystko zostało podsumowane ekonomiczną oraz prawną perspektywą. 

 

Więcej można przeczytać tu: 

Zapadalność na choroby mózgu