Aby rozbudzić Państwa ciekawość, omawiamy kilka artykułów. W raporcie „Epidemia niepamięci” poruszamy problem różnych postaci demencji, pozostającej wciąż niepokonanym przeciwnikiem. O nieświadomości, która sprawia, że niektórych zdarzeń możemy nie pamiętać, mimo że je przeżyliśmy, piszemy w artykule „Pamięć bez wspomnień”. Jak pokonać uzależnienie od narkotyków, będące plagą naszych czasów? W tekście „Antyhajowe szczepionki” przedstawiamy wyniki badań naukowców, pracujących nad szczepionkami właśnie dla osób uzależnionych. Ale mózg to nie tylko źródło „problemów”. O nadziei, jaką z niego czerpiemy – w artykule „Siła tkwiąca w mózgu”.


Przypominamy, że kwartalnik można kupić zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. W sklepie internetowym Fundacji – http://sklep.neuropozytywni.pl/, kioskach e-prasa oraz w wersjach mobilnych Google Play i App store. Papierowe wydanie będzie dostępne w salonach EMPiK oraz kioskach Garmond Press.