W dniu 3 sierpnia w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego i grupy roboczej na temat realizacji kolejnego etapu Brain Planu – sztandarowego projektu naszej Fundacji Neuropozytywni, w którym postawiliśmy sobie ambitne zadanie wytyczenia szlaku dla istotnych zmian systemowych w ochronie zdrowia pacjentów z chorobami mózgu. Zamierzamy obalić mity dotyczące schorzeń neurologicznych, wpłynąć pozytywnie na społeczne postrzeganie chorych, zdefiniować metody prewencji i zreformować organizację terapii, tak aby ścieżka leczenia była prosta i szybka, a zarazem – by uwzględniała holistyczne podejście do pacjenta, na miarę standardów europejskich.

 

W roboczym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm wspierających Fundację: Bayer, Biogen, Pfizer oraz Roche. Swoje dotychczasowe działania zaprezentowała firma Kantar Public, realizująca dla nas szeroko zakrojone badania socjologiczne wśród Polaków, chorych, ich opiekunów oraz lekarzy. Agencja Dzikie Ptaki poddała pod dyskusję kompleksowy projekt strony internetowej Brain Planu. Omówiliśmy szczegółowo program działań ze strony naszych partnerów: kancelarii DZP i Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.