W dniu 3 sierpnia w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego i grupy roboczej na temat realizacji kolejnego etapu Brain Planu – sztandarowego projektu naszej Fundacji Neuropozytywni, w którym postawiliśmy sobie ambitne zadanie wytyczenia szlaku dla istotnych zmian systemowych w ochronie zdrowia pacjentów z chorobami mózgu. Zamierzamy obalić mity dotyczące schorzeń neurologicznych, wpłynąć pozytywnie na społeczne postrzeganie chorych, zdefiniować metody prewencji i zreformować organizację terapii, tak aby ścieżka leczenia była prosta i szybka, a zarazem – by uwzględniała holistyczne podejście do pacjenta, na miarę standardów europejskich.

Jak wynika z badań European Brain Council, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w życiu doświadcza choroby mózgu. Grupa ta, zważywszy na zmiany społeczne i cywilizacyjne stale rośnie podobne jak koszty zwązane z opieką i leczeniem osób z chorobami mógu. Jednocześnie brak jest systemowych rozwiązań, które prowadziłyby przynajmniej do zahamowania tendencji epidemiologicznych

NIK alarmuje, stan opieki nad osobami z chorobą Alzheimera oraz wsparcia dla rodzin jest katastrofalny. Z raportu opublikowanego w maju 2017 roku wynika że w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej brak jakichkolwiek rozwiązań odpowiadających potrzebom osób z chorobą Alzheimera. W szczególności daje się we znaki brak powszechnych badań przesiewowych wyłaniających osoby podatne na zachorowanie, mechanizmów dających możliwość postawienia szybkiej diagnozy umożliwiającej precyzyjne określenie, z jakim rodzajem otępienia mamy do czynienia i wdrożenia adekwatnego wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

Po traumatycznym uszkodzeniu mózgu zdarza się, że dokonuje on autonaprawy, tworząc nowe komórki nerwowe, by zastąpić uszkodzone.

Przewlekły stres powoduje zaburzenia równowagi biochemicznej, które przekładają się na problemy z pamięcią, upośledzenie funkcji immunologicznych czy magazynowanie energii w postaci tłuszczu. Nadmierna ekspozycja na glikokortykoidy powoduje osłabienie mięśni, a w połączeniu z epinefryną podnosi ciśnienie, potęguje miażdżycę tętnic, nasila impotencję, prowadzi też do zaniku popędu seksualnego, nieregularnych cykli, a nawet zapalenia okrężnicy czy cukrzycy…